środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Projekotwanie sztachetki z plastiku na plot i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Plot z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przylegającymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji oraz proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachety plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane sztachety PCV na plot i bramę ze sztachet jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane plot z PCV na plot i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz